Модулі приготування гарячої води МГВ призначені для підігріву води для гарячого водопостачання (ГВП).

mod_pod_f
Модуль МГВ

В склад конструкції модуля входить теплообмінник, по первинному контуру якого циркулює гаряча вода, нагріта в модулях нагріву котельної установки.
Ця вода передає своє тепло воді, що циркулює у вторинному контурі теплообмінника, яка потім йде до споживача.
На вхід вторинного контуру подається вода з водопроводу, а також “зворотня” вода з системи ГВП. Кожен контур модуля має свій циркуляційний насос.
В первинному контурі встановлено насос, що керується частотним перетворювачем, який змінює швидкість обертання насосу в залежності від стану датчика температури, встановленого на трубі, по якій подається споживачеві приготовлена гаряча вода (Т3). Таким чином, задана температура гарячої води підтримується за рахунок змінення швидкості проходження води в первинному контурі теплообмінника.

Шафа керування модуля МГВ забезпечує роботу модуля в наступних режимах:

режим “Комфорт”: безперервна подача води в диапазоні температур 40 – 60°С;

режим “Літо”: вода в діапазоні температур 40 – 60°С подається споживачеві тільки у визначені проміжки часу. Для забезпечення літнього режиму необхідно запрограмувати тижневий таймер.

режим “Зима”: модуль працює цілодобово.
При цьому модуль забезпечує два підрежими: “комфорт” і “економ”.
В підрежимі “Комфорт” безперервно подається вода з температурою в диапазоні 40 – 60°С.
Підрежим “Економ” використовується коли є ймовірність промерзання контуру ГВП або для отримання госптехнічної води зниженої температури.

Блок управління модулем МГВ
Блок управління модулем МГВ

Налаштування температур та часу переходу в кожний підрежим встановлюється за допомогою тижневого таймера.

На заводі модуль налаштовано на роботу в режимі “Зима”:
– температура нагріву води в режимі “комфорт” – 40-60°С;
– температура нагріву води в режимі “економ” – 40°С.

Час роботи модуля:
– режим “комфорт”: з 6-00 до 24-00;
– режим “економ”: з 24-00 до 6-00.

Технічні характеристики модулів МГВ
Назва параметру Одиниці виміру МГВ 2П МГВ 3П МГВ 4П МГВ 5П МГВ 6П
Продуктивність гарячої води л/хв. 100 150 200 220 250
Перепад температури води на вході та виході вторинного контуру, Dt, не меньше °С 35
Максимальна температура гарячої води °С 55
Номінальна напруга живлення змінного струму частотою 50 Гц (+38В,-57В) В 380
Максимальна спожита потужність кВт 1,3 1,3 1,6 1,6 2,0
Максимальний робочий тиск теплоносія МПа (бар) 0,63 (6,3)
Габаритні розміри:
– висота мм 1950
– ширина мм 355
– глибина мм 1005
Маса, не більше кг 260 270 280 290 300
КОНСТРУКЦІЯ МОДУЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ
КОНСТРУКЦІЯ МОДУЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ

Збірно-розподільчі труби (колектори) (1) розташовані в нижній частині модуля і служать поєднувальним елементом котельної установки. По ним проходить гаряча вода для нагріву і вода, що вертається із системи.
Насос первинного контуру (2) забирає воду зі збірно-розподільчої труби і проганяє її по первинному контуру теплообмінників (3). Всередині теплообмінника гаряча вода, проходячи вздовж поверхонь з великою площиною, передає своє тепло воді для споживання, яка протікає в зворотньому напрямку в іншій ізольованій системі теплообмінників.
Термодатчик (24) встановлюється на подавальній трубі гарячої води для споживання. У відповідності зі станом цього датчика автоматика змінює швидкість обертання насосу, і відповідно швидкість проходження гріючої води в теплообміннику, підтримуючи таким чином задану температуру води для споживання.
Цифрові покажчики температури (7) і (13) показують температуру відповідно води нагріву, яка подаєтся в теплообмінник, і нагрітої води для споживання.
Запобіжний клапан (8) призначений для захисту вторинного контуру від надмірного тиску.
Кульовий кран або автоматичне відведення повітря (9) служать для видалення повітря з трубопроводу первинного контуру.
Зворотній клапан (10) запобігає зворотньому надходженню води з модуля в водопроводну систему у випадку зниження в ній тиску.
Циркуляційний насос (12) проганяє воду через теплообмінник та забезпечує необхідну температуру води в місцях забору води.
Метеликові клапани (14) спрощують від’єднання окремих частин модуля.
Газовий трубопровід (15) забезпечує проходження газу через модуль і є з’єднувальним елементом котельної установки.
Через патрубок підведення холодної води (16) вода з водопроводної системи потрапляє в модуль.
Через патрубок відведення нагрітої води для споживання (17) вода, нагріта в модулі, подається споживачам.
Зворотній циркуляційний трубопровід (18) призначений для забезпечення циркуляції води, що нагрівається, у випадку відсутності водорозбору.
Релє тиску (21) у випадку падіння тиску води нижче допустимого рівня (0.5 бар) відключає насос, який проганяє нагріту воду, запобігаючи його ушкодженням від роботи “насухо”.
Зворотній клапан (20) служить для попередження надходження холодної води в місця розбору гарячої води.
Двері (19) придають модулю декоративний вигляд і забезпечують можливість вільного доступу до елементів модуля.
Фільтри (11) і (22) очищують холодну і гарячу воду нагріву, які подаються в теплообмінник.
Шафа електрична (23) забезпечує роботу електричної схеми модуля.
Модуль отримує електроживлення від центральної шафи головного розподільчого щита електроуправління. Зняття і подавання напруги здійснюється за допомогою свого власного вимикача. Під час робочого режиму горить біла сигнальна лампочка. Включення і відключення насосів первинного і вторинного контурів здійснюється вимикачами. Про робочий режим насосів сигналізують індикаторні лампочки.

Габаритно-приєднувальні розміри модулів МГВ
Габаритно-приєднувальні розміри модулів МГВ

Установки (теплопункти) приготування гарячої води УГВнс

Установки приготування гарячої води настінні УГВнс 90, УГВнс 150, УГВнс 200, УГВнс 250 призначені для приготування гарячої води для споживання.
В установці УГВнс 90 встановлений паяний теплообмінник CB52-20 (27-34), в УГВнс 150 (200, 250) – CB52-30 (-40, -50) фірми Alfa Laval.

Насоси, що використовуються в установках :
в установці УГВнс90 встановлені – насос первинного контуру UPS 25-80, насос вторинного контуру – UPS 25-40.
в установці УГВнс150 (200, 250) встановлені – насос первинного контуру UPS 32-120 (40-120), насос вторинного контуру – UPS 32-80.
Використовуються насоси фірми Grundfos або їх аналоги.

В комплект постачання крани для підключення до трубопроводів не входять.

Гідравлічна схема УГВНС-90
Гідравлічна схема УГВНС-90
Гідравлічна схема УГВНС-150
Гідравлічна схема УГВНС-150
Габаритно-приєднувальні розміри УГВНС-90
Габаритно-приєднувальні розміри УГВНС-90
Габаритно-приєднувальні розміри УГВНС-150
Габаритно-приєднувальні розміри УГВНС-150

 

Технічні характеристики установок приготування гарячої води УГВНС
Найменування Од
вим
Тип установки
УГВнс90 УГВнс 150 (200,250)
Номінальна теплова потужність установки кВт 90 150 (200,250)
Витрати гарячої воді (при перепаді температур 40°C) л/хв 30 50 (70,90)
Максимальна температура нагріву води град.С 60
Максимальний тиск води МПа 1
Характеристики електроживлення В/Гц 220/50 380/220 / 50
Електрична потужність, не більше кВт 0,34 0,62 (0,71)
Спожита сила струму, не більше А 1,38 2,8 (3,25)

Модулі приготування гарячої води МГВ та УГВНС можуть працювати як в складі котельних Укрінтерм так і в складі котельних, побудованих на іншому обладнанні.